Otomotiv Teknolojisi

 

Genel Bilgi:

Otomotiv Teknolojisi Programı, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü altında, lise eğitiminden sonra iki yıllık eğitim sunmaktadır. Öğrenciler ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavıyla (ÖSYS) seçilmektedir.

Programa her sene 40 civarında öğrenci yerleştirilmektedir. Bu program MEB-YÖK projesi kapsamında olduğundan atölye ortamı gerektiren derslerde Endüstri Meslek Lisesi olanaklarından faydalanılmaktadır. Genellikle atölye ortamı gerektirmeyen dersler ise Afyon Meslek Yüksekokulunda verilmektedir. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruptur. Zorunlu dersleri her öğrenci almak zorundadır, seçmeli dersler içerisinden ise öğrenciler istedikleri dersi kendi arzularına göre seçebilirler.

Derslerin yanı sıra her öğrenci en az 30 işgününü kapsayan bir uygulama stajı tamamlamak zorundadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde öğrenciler tarafından kurulmuş olan ve boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir de Otomobil Kulübü mevcuttur.

Amaç:

Bu programda amaç, öğrencilerimizin mesleki olarak nitelikli teorik ve uygulama bilgisi yanında iyi derecede yabancı dil ve bilgisayar bilgisi edinmelerini sağlamak, bunlara ilave olarak kendilerine ileride gerekli olabilecek sosyal özellikleri de mezuniyetlerine kadar kazandırabilmektir.

Sunulan Olanaklar:

Mesleki derslerin yaklaşık yarısı Endüstri Meslek Lisesi atölyelerinde yapılmaktadır. Afyon Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ise yabancı dil, bilgisayar ve diğer dersler düzenlenmektedir.

İstihdam Olanakları:

Bu programın çalışma alanları şu şekilde özetlenebilir:

  • Otomobil, kamyon ve otobüs üretim ve montaj tesisleri,
  • Otomobil servis, bakım ve satış merkezleri,
  • Otomotiv yedek parça üretim tesisleri ve ticarethaneleri,
  • Otomotiv yan sanayi firmaları,
  • Uçak motoru ve gövdesi üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalar,
  • Lokomotif motoru ve ekipmanları üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalar,
  • Vagon sanayi,
  • Otomotivle ilgili Ar-Ge firmaları ve bölümleri.

Bu program mezunlarının kendi işlerini de kurmaları mümkündür.

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim