“25-31 Mayıs Etik Haftası” kapsamında  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Müd. Yrd. Öğr. Grv. Elif CÖNK’ün yürütücülüğünde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencilerinin  katkılarıyla düzenlenen etkinlikte  Afyon Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Grv. Türker GÖKSEL;   “Etik Kavramı ve İnsanın Ahlakla İmtihanı” konulu seminer vermiştir.
Seminerde GÖKSEL; Etik ve Ahlak kavramlarının birbiri yerine kullanıldığını bu yanlışın düzeltilmesi içinde “Etik-Ahlak aynı şey değildir.” Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. “Etik ahlak felsefesidir.” Etik kavramı felsefi, psikolojik ve sosyolojik açılardan ele alınmalıdır. Ahlak ise insanın doğuştan getirdiği yada sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışların tümü. Kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan nitelikler olarak tanımlarken   “Savaşın bile ahlakı vardır” diyerek örneklendirdi. Ahlaki gelişim sürecini de değinen GÖKSEL, bir toplumda düzenin sağlanabilmesi için insanların belli kurallara uygun davranması gerekir. Bu kuralların bir bölümü ahlak kurallarıdır. Ahlakın asıl yaptırımı vicdan olmasına karşılık, hukukun devletin gücü ile uygulanan maddi zorlayıcı yaptırımları vardır. Ahlak bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluşturur dedi.
Etik davranışla ilgili prensipleri; dürüstlük, güvenilirlik ve tutarlılık, sözünü yerine getirme, sadakat,  adil olmak, diğergamlık, başkalarına değer vermek, vatandaşlık kanunlarına uymak, en iyiyi aramak, kararlarının arkasında durmaktır olarak sıraladı.
Kişisel etik kavramı üzerine de; en önemli temsilcilerinden olan Martin Buber’in kişisel eğitimin kaynağının bireyin içinden gelen ses (vicdan) olduğunu savunur dedi.
Etik ve Ahlak ‘la ilgili ilk olarak Hindistan başbakanı İndra Gandi’nin torununa verdiği öğüt dikkate değerdir. “İki türlü insan vardır. İş yapanlar ve yapılan işten pay çıkaranlar. İş yapanlardan ol” hem orada diğerlerinden daha az rekabet vardır. Sonrasında da Hasan Basri Hz. “Güzel ahlak cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür”,  H.Jackson “Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur “Alev Alatlı- R.W.Emerson-August Landmesser-Ernest Hemingway’den de örnekler verdi  ve sonrasında  öğrencilerin soru – cevaplarıyla seminerini tamamlamıştır.

25 Mayıs 2018, Cuma 1355 kez görüntülendi