GENEL BİLGİLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Lisesi Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar “Gıda Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. – Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir. Gıda Teknolojisi Programını bitirenlere “Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması Gıda Teknikeri Ünvanı” verilir. Programa her yıl yaklaşık N.Ö 60 öğrenci ve İ.Ö 60 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2.00 ortalamayı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

AMAÇ

Gıda Teknolojisi programının amacı, öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, teknolojik ilkelere bağlı olarak üretim hattında çalışabilecek gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların,  genel yeteneği iyi, kimya ve biyoloji konularına ilgili, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, mesleki becerisi iyi özellikler taşıması gerekmektedir.

SUNULAN OLANAKLAR

Yüksekokulumuzda Bilgisayar Laboratuarı ve Gıda Laboratuarı bulunmaktadır. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuarlarından da yararlanılmaktadır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

            Gıda Teknolojisi Teknikerleri, gıda sanayi ile ilgili kamu (Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuarı, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışabilmektedir.

           Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile “Beslenme ve Diyetetik”, “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” ve “Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

29 January 2016, Friday 13142 kez görüntülendi