GENEL:

İşletme Yönetimi Önlisans Programı, 1994-1995 öğretim yılında açılmış olup, halen Normal Öğretim ve İkinci Öğretim olmak üzere eğitim verilmektedir. 1999-2000 öğretim yılından itibaren Kredili Öğretim Sistemi uygulanmakta olup, öğretim 2 yıl (4 yarıyıl) içerisinde tamamlanmaktadır.

 

AMAÇ:

Büyük bir hızla gelişen Türk ekonomisinde; yöneticilik, girişimcilik yeteneği ve bilgi birikimine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, işletmelerin iyi yetişmiş ara insan gücüne olan talepleri de hızla artmaktadır. İşletme Yönetimi Programı, eğitim alt yapısı güçlü, işletmecilik alanında ara insan gücü ve orta düzeyde yönetici yetiştiren bir programdır. Bu eğitimle bilgi toplumunun koşullarına uygun nitelikte bilgilerle donatılmış, işletmelerin pazar paylarını artırabilecek dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz, son yılda yaptıkları stajla verilen teorik bilgilerin, pratikte uygulanmasını izleme ve gerçekleştirme olanağınıbulmaktadırlar.

 

YÖNTEM:

Öğrencilerimiz; I.,ve II. yarıyıllarda; İşletme, İktisat, Hukukun Temel Kavramları gibi genel içerikli dersler almaktadırlar. III. ve IV. yarıyıllarda alınan Yönetim ve Organizasyon dersi ile öğrencilerin yöneticilik yetenekleri artırılmaya çalışırken, Girişimcilik dersi ile kendi işyerlerini açabilmelerinin gerekli şartları hakkında bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca Pazarlama, Finansman, Muhasebe, İnsan Kaynakları gibi derslerle işletmenin bütününün işleyişine ilişkin alanlarda da bilgi sahibi olmaktadırlar.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Mezunlarımız ön lisans diploması almaya hak kazanarak, özel kuruluşların veya kamu kuruluşlarının yönetim, üretim, pazarlama, halkla ilişkiler gibi departmanlarında görev alabilecekleri gibi staj esaslarını yerine getirmek koşuluyla “Serbest Muhasebeci”, unvanına da sahip olabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimize eğitimleri sırasında girişimcilik ruhu da aşılanarak kendi işletmelerini kurabilecekleri inancı verilmektedir.

29 January 2016, Friday 5607 kez görüntülendi