Genel Bilgi:

Otomotiv Teknolojisi Programı, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü altında, lise eğitiminden sonra iki yıllık eğitim sunmaktadır. Öğrenciler ilgili meslek lisesi mezunları arasından ya da diğer lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) seçilmektedir.

Programa her sene 40 civarında öğrenci yerleştirilmektedir. Atölye ortamı gerektiren dersler okulumuzun 2018 yılında faaliyete geçen yeni modern kampüsü içerisinde bulunan bölüm için ayrılan Atölyede yapılmaktadır. Teorik derslerde yine aynı şekilde Atölye binasındaki Yazı tahtası ve projeksiyon imkanlarının bulunduğu 40 kişilik kapasiteli modern sınıfta yapılmaktadır. Zorunlu dersleri her öğrenci almak zorundadır, seçmeli dersler içerisinden ise öğrenciler istedikleri dersi kendi arzularına göre seçebilirler.

Derslerin yanı sıra her öğrenci en az 30 iş gününü kapsayan bir uygulama stajı tamamlamak zorundadır. Okulumuz şehir merkezinde yer aldığı için şehir merkezinde bulunan yaklaşık 15 yetkili servisi yanı sıra öğrencilerimiz özel servislerde de kendilerini alanlarında üstün bir şekilde yetiştirerek stajlarını tamamlayabilmektedirler.

Amaç:

Bu programda amaç, öğrencilerimizin mesleki olarak nitelikli teorik ve uygulama bilgisi yanında iyi derecede yabancı dil ve bilgisayar bilgisi edinmelerini sağlamak, bunlara ilave olarak kendilerine ileride gerekli olabilecek sosyal özellikleri de mezuniyetlerine kadar kazandırabilmektir.

Sunulan Olanaklar:

Mesleki derslerin tamamı Afyon Meslek Yüksekokulunda bölümümüz için ayrılmış olan özel atölyemizde yapılmaktadır. Afyon Meslek Yüksekokulu kampüsü Ana binasında ise Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yabancı Dil ve diğer dersler düzenlenmektedir.

Mesleki olarak verilen dersler arasında bulunan Ölçme ve Kontrol dersinde öğrencilerimize Otomotiv alanında kullanılan parçaların ölçümünü Kumpas, Mikrometre, Kompresör, Sentil, Diş tarakları, Geyçler, pergeller vb. ile öğrencilerimizin uygulamalı olarak yapmaları sağlanmaktadır.

Fizik laboratuarımızda öğrencilerimizin uygulamalı olarak laboratuar ekipmanlarını kullanma imkanları olup, teorik anlatım sonrası uygulamalı anlatım yapılmaktadır.

Otomotiv Elektriği ve Elektroniği derslerinde ise öğrencilerimizin okulumuzun atölyesinde bulunan kesit sistem parçalarında bulunan tüm sistem elemanlarını tanıması, sonrasında arıza tespit ve Marş motoru alternatör vb. parça sökme takma işlemleri yapılmaktadır. Yeni teknolojiye uygun bir şekilde ECU, Sensörler ve Aktörler, Elektronik aksamlarda arıza tespitinin nasıl yapılacağı vb. gibi konular anlatılmaktadır.

Buji ile Ateşlemeli Motorlar ve Dizel Motorlar Yakıt Ateşleme Enjeksiyon Sistemleri dersleri ile Motor teknolojisi derslerinde bu motorların çalışma prensipleri yakıt yada ateşleme sistemleri gibi konular teorik olarak anlatıldıktan sonra, modern motorların sökümü için gerekli olan Atölyemizde mevcut bulunan el aletleri ile benzinli yada dizel motorların sökülüp takılması parçalar üzerinde hassas ölçüm aletleri ile ölçümlerin yapılması konularında uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Bu dersler sonrasında öğrenci atölyemizde bulunan Ana Yatak Torna tezgahı,  Subap taşlama tezgahı ve Biyel kol taşlama tezgahı vb. gibi Motor yenileştirme tezgahlarımızda yenileştirme işlemlerini yapmaktadır.

Hareket kontrol ve Güç aktarma organları derslerinde ise atölyemizde bulunan araç kesiti üzerinde vites geçişleri, diferansiyel hareketleri, direksiyon sistemleri ön düzen açıları vb. konuları öğrencilerimiz uygulamalı bir şekilde anlatım yapılmakta ve atölyemizde mevcut bulunan parçaların sökme takma işlemleri yaparak parçaları tanımaktadırlar.

Bilgisayar destekli çizim / tasarım, Yönlendirilmiş Çalışma ve Sistem Analizi ve Tasarımı derslerinde öğrencilerimiz Otomotiv alanında yaratıcı davranabilecekleri prototip parça tasarımları yapmaktalar ve atölyemizde bulunan geleceğin teknolojisi olarak çoğu platformda adlandırılan 3D printer vasıtası ile bu parçaların prototiplerini üretip, montaj yaparak parçaların çalışmalarını gözlemlemektedirler.

Alternatif motor ve yakıt sistemleri dersinde öğrencilerimize günümüzde içten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtlara alternatif yakıtların neler olabileceği, Biyodizel vb. alternatif yakıtların üretim süreçleri ve yaygın bir şekilde gündemde olan Hibrit ve Elektrikli araçlar güncel konuları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Yukarıda bahsi geçen derslere ilaveten ders müfredatında bulunan tüm dersler teorik ve uygulamalı olarak MYO kampüsümüzde bulunan modern atölye ve dersliklerimizde anlatılmaktadır. Şehrimizin mevcut yetkili servis kapasitesinden maksimum düzeyde fayda sağlanması için bu firmalara teknik geziler yapılmakta ve bu firmalardaki yöneticilerin okulumuz konferans salonunda sunum yapmaları sağlanarak öğrencilerimizin piyasa şartlarına tam hazırlanması hedeflenmektedir.

İstihdam Olanakları:

Bu programın çalışma alanları şu şekilde özetlenebilir:

  • Otomobil, kamyon ve otobüs üretim ve montaj tesisleri,
  • Araç Muayene İstasyonları, Özel Araç Muayene merkezleri,
  • Otomobil servis, bakım ve satış merkezleri,
  • Otomotiv yedek parça üretim tesisleri ve ticarethaneleri,
  • Otomotiv yan sanayi firmaları,
  • Uçak motoru ve gövdesi üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalar,
  • Lokomotif motoru ve ekipmanları üretim, bakım ve teknik hizmetlerini sunan firmalar,
  • Vagon sanayi,
  • Otomotivle ilgili Ar-Ge firmaları ve bölümleri.

Bu program mezunlarının kendi işlerini de kurmaları mümkündür.

29 January 2016, Friday 6138 kez görüntülendi