GENEL BİLGİLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı mezunlarının sınavsız dikey geçiş imkânı ile girebilecekleri 2 yıllık bir öğretim programıdır. Çocuk Gelişimi Programını bitirenlere “Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması” verilir. Programa her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2.00 ortalamayı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

AMAÇ

Çocuk Gelişimi Programı’nın temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, görsel sanatlara (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duymak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.

SUNULAN OLANAKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kız meslek liseleri ile ortak yürütülen bir program olduğu için bu okulların derslik, atölye ve oyun odalarından yararlanılmaktadır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

  • Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici,
  • Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi,
  • Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda bakıcı anne,
  • Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı,
  • Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı,

olarak çalışabilmektedir.

           Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir.

29 January 2016, Friday 31245 kez görüntülendi