GENEL BİLGİ

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, lise eğitiminden sonra iki yıllık bir önlisans eğitimidir. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız veya genel lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Programa her yıl, 60 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, dört dönem zorunlu ve dönem zorunlu seçmeli dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır. Mezun olabilmek için, 2.00 not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca her öğrenci mezun olabilmesi için, uygun kuruluşların ilgili servislerinde 30 iş günü alanıyla ilgili Staj yapmaları zorunludur.

AMAÇ

Programımız; kamu ve özel işletme bürolarındaki bilgi ve iletişim işlerini yönetecek, insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik öğrenci yetiştirmektedir. Pozisyon alan mezunlarımız yöneticiye bilgi ve iletişim katkısı dışında,  bazı, sonuçları belli işleri resen sonuçlandırma, kısmen yönetici adına karar alma ve temsil etme becerisine sahip becerilere de sahip bulunmaktadır.

 Bu çerçevede; yazılı ve sözlü iletişim, bilgi ve belge yönetimi, bilgisayarda başta ofis programlarının kullanımı gibi teorik ve pratik bilgi ve beceriler dışında, istekli öğrencilerin İngilizce dilini ofis ortamında kullanabilmelerini sağlayacak, bazı uluslararası işletmelerde de mesleğini yapabilecek seviyede olabilmelerine çalışılmaktadır.

Öğrencilerin ofis ortamında olumlu davranışlar kazanmaları sağlanarak, insan ilişki ve iletişimi konusunda yeterli ve örnek olmalarına çalışılacaktır.   

SUNULAN OLANAKLAR

Yüksekokulumuzda dört dönem bilgisayar dersi ve bilgisayarla ilişkili dersler bilgisayar dersliklerinde ve her öğrenci bağımsız bir bilgisayarla çalışacak şekilde uygulama yapabileceklerdir.

Ayrıca bölümün, bürolarda kullanılan makinaların ve dahili ses düzeni ve telefon santral düzeninin bulunduğu özel dersliği mevcut olup, alan dersleri bu derslikte olabildiğince uygulamalı olarak yapılmaktadır. 

Öğrencilerimiz, okulun kendi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri olmak üzere, üniversitenin kulüp ve diğer sosyal imkan ve faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

Ayrıca, bölüm öğrencilerinin F klavyeyi on parmakla hızlı kullanmaları konusunda özel eğitim desteği verilmektedir. 

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezunlarımız, kamu ve özel sektör bürolarındaki işleri, pratik olarak yapabilecek bilgi ve beceriye sahip insanlar olarak yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

İlimizdeki personel yoğun işletmelerle olumlu ilişkiler kurulduğundan, öğrencilerimizin istihdamlarında öneri ve isteklilik esasına göre öğrencilere istihdam konusunda rehberlik edilmektedir.

 

29 January 2016, Friday 10544 kez görüntülendi