GENEL BİLGİ

Mimari Restorasyon Programı, lise eğitiminden sonra iki yıllık bir önlisans eğitimidir. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız veya genel lise mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Programa her yıl, 30normal öğretim ve 30 İkinci öğretim olmak üzere toplam 60 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, dört dönem zorunlu ve dönem zorunlu seçmeli dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır. Mezun olabilmek için, 2.00 not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca her öğrenci mezun olabilmesi için, uygun kuruluşların ilgili servislerinde 30 iş günü alanıyla ilgili Staj yapmaları zorunludur.

 

AMAÇ

Ülkemizde yapılan restorasyonun büyük bir kısmının konusunda uzman olmayan kişilerce yapılmakta olmasından dolayı restorasyon konusunda eğitim almış, yetişmiş ara eleman(Restorasyon Teknikeri) ihtiyacını karşılamak.

 

SUNULAN OLANAKLAR

Programda diğer bölümlerle ortak olarak kullanılan atölyeler(Taş ve Seramik),ile programımıza ait ahşap atölyesi bulunmaktadır,Derslerimizin büyük bir kısmının derslerle ilgili materyellerin de bulunduğu ahşap atölyesin de yapılmakta olup ,dersler bölüm hocalarının dışında konusunda uzman olan diğer program hocaları ile takviye edilmekte ve iyi bir eğitim verilmektedir.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık %15 i dikey geçişle mimarlık ve iç mimarlık bölümlerine geçmekte ve diğerleri de kamu ve özel sektörde restorasyon teknikeri olarak çalışmaktadır.

29 January 2016, Friday 14785 kez görüntülendi