GENEL BİLGİ

Elektrik: elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili bilimdir. Yine aynı derecede önemli olarak elektrik donanımının üretilmesi, denenmesi ve ölçülmesi yönleri de bulunmaktadır. Bu alanlara ek olarak, yapılarda elektriğin emniyetle tesis edilmesi ve bakımının yapılması da vardır.

Elektrik Teknikeri; yukarıdaki konulardan tamamında geniş bir bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir.

Tekniker yönetime karşı alanı ile ilgili çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş usta ve teknisyenlerin çalışmalarına nezaret eder. Dolayısıyla mesleğin gerektirdiği bir kısmı rutin olmayan ve karmaşık nitelikli görev ve işlemleri yapar. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken bireysel sorumluluklar alır ya da başkaları ile işbirliği içinde çalışır. Aşağıdaki alanların çoğunda uzmanlık gösterir.

a. İş için hazırlık yapar.

b. Fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır.

c. Fabrikada devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar.

d. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir.

e. Arıza tespiti yapar.

f. Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir.

g. Koruyucu/Emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar.

h. Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar.

i. Makine, donanım ve tesisatı kurar.

j. Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar.

k. Üstlerine bilgi verir.

l. Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

m. Elektrik mühendisliği sanayisinde kullanılan malzemelerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir.

n. Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar.

Yukarıda açıklananlara esas teşkil etmek üzere Afyon Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı halen normal öğretim ve ikinci öğretimle eğitim-öğretime devam etmektedir.  Normal öğretimin 60 ve ikinci öğretiminin 60 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Elektrik programımızda verilen teorik dersler ve laboratuar uygulamalarının yanında yöremizde bulunan fabrika, elektrik santralleri gibi endüstri işletmelerine düzenlenen teknik geziler ile endüstrinin büyük ihtiyaç duyduğu kendine özgüveni olan, hata bulma, problem çözme, doğru karar verme, işlem ve fonksiyonların planlanması özelliklerine sahip elektrik teknikeri yetiştirmektedir. Her eğitim yılı sonunda 30 ar günlük endüstriye dayalı öğrenim (staj) yaptırılmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde geniş bir alanda iş bulabilmektedir.

Öğrencilerimiz 4(dört) yarıyıllık eğitimleri boyunca sanayiye yönelik deneyimini ve uygulamaya yönelik beceri kazanımlarını artırmak amacıyla derslerde anlatılan teorilerin laboratuar çalışmasını yapmaktadırlar. Bunlar ise sırasıyla;

Temel Elektrik,Analog Elektronik,Elektrik Makineleri,Elektromekanik Kumanda Sistemleri,Doğru Akım Analizi,,Alternatif Akım Analizi,Sarım Tekniği Uygulamaları ve Elektrik ve Elektronik Ölçme,PLC.
 

Öğrencilerimiz EDÖ (endüstriye dayalı öğrenme) stajları çok değişik yerlerde yapmaktadırlar.Bunlar ise sırasıyla;
-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atelye ve işletmelerinde
-Fabrikaların elektrik atölye ve laboratuarlarında 
-Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda
-Elektrik proje bürolarında
-Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında 
– Hava meydanlarında
 -Deniz liman işletmelerinde
-Büyük gemilerde
-Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde

Elektrik programını bitiren öğrenci genel olarak aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak

Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilir.

Yarı iletken anahtarlama elemanlarını tanır, bu elemanlarla elektrik makinelerinin ve güç sistemlerinin kumanda edilme tekniklerini bilir.

Elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği kazanır.

Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini öğrenir, bireysel çalışmalarla uygulamasını gerçekleştirir.

Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizmeyi öğrenir.

Modern kumanda devrelerini tanır, programlanabilir lojik kontrol cihazlarını programlama ve kullanma yeteneği kazanır.

Elektrik kumanda devre elemanları ile kumanda problemleri çözme becerisi kazanır.

Elektrikte uygun ölçüm yapma ve test donanım bilgi, becerisini ve uygulama pratiğini kazanır.

Elektrik makinelerini tanır, kullanılması ve davranışları hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanır.

Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi kazanır.

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan endüstriyel alanda cihazları tanıyan ve yeni gelişen teknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip,
– Özgüveni yüksek,
– Yeniliklere açık,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İnsan ilişkilerinde uyumlu, nitelikli birer teknik eleman olarak mezun olmaktadırlar.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimize; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel işletmelerde tekniker unvanı ile istihdam edilmektedir Mezunlarımız hemen iş hayatına atılarak, aldıkları hizmet içi eğitimlerle hem kendilerini geliştirebiliyorlar, hem de mesleklerinde kolayca ilerleyebiliyorlar. Hemen hemen her alanda faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm kuruşlarda çalışma olanağı bulabilmektedirler. Mezunlarımızdan bir kısmı ise kendi işletmelerini kurarak iş hayatına atılmaktadırlar.

 

29 January 2016, Friday 11989 kez görüntülendi