GENEL BİLGİ

Seramik, Cam ve Çinicilik Programının öğrenim süresi 2 yıl olup 4 yarıyıldan ibarettir. Daha önceleri mutlak sistem esasına dayalı olarak öğrenim veren bölümümüz kredili sisteme entegre olarak başarılı bir geçiş süresi yaşamış ve öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeyi hedeflemiştir.  Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. 1995 te ilk öğrencileriyle tanışan bölümün kontenjanı 40 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir Stajı tamamlaması da zorunludur.

 

AMAÇ

Programımızda ders müfredatları özellikle atölye çalışmalarının yoğunlaştırılmasıyla bilgi ve beceri birikimi en üst noktaya ulaşan öğrenci yetiştirme arzu ve isteğimiz devam etmektedir.

Ayrıca geleneksel seramiklerin yanında öğrencilerimize teknoloji seramikleri konusunda da detaylı bilgiler vererek öğrencilerimizin piyasanın arzuladığı bilgi birikimi yüksek nitelikli eleman vasfını korumasını hedeflemekteyiz. Bu amaç ve gaye ile okulumuzun diğer imkanları da kullanılarak bu güne kadar istenilen hedeflere ulaşılmıştır. 
 

SUNULAN OLANAKLAR

600 metrekare kapalı alana sahip bir Seramik Atölyesi vardır. Bunun 245 metrekaresi uygulama alanları, 109*2 metrekaresi ise teknik resim salonlarıdır. Bu atölyede çamur, alçı, çizim, dekor, kurutma ve sırlama atölyeleri ile çamur ve alçı tornaları ile bir adet 1m 3 lük seramik fırını ve bir adette deneme fırını bulunmaktadır. Ayrıca çizim atölyesinde ürünlerin sergileneceği bir galeri de yer almaktadır.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Seramik programı, özellikle tuğla üretiminin ve seramik sanayinin yoğun olarak bulunduğu illere yakın olması nedeniyle, bu sektörün ihtiyaç gösterdiği ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş bir programdır. Dolayısıyla programımızdan mezun olan arkadaşlarımız staj esnasında çalıştıkları ortamlarda yetenekleri ve bilgi birikimleri ile göz doldurarak yine mezuniyetlerini takiben bu fabrikalarda çalışmaya başlamaktadırlar. Bu fabrikalar genellikle Sıhhi tesisat üretimi, yer ve duvar karosu üretimi veya çini üretimi yapan fabrikalar olarak sıralanabilirPiyasada serbest olarak da atölye imkanları bulunmaktadır.

29 January 2016, Friday 3606 kez görüntülendi