Azami Öğrenim Süresi Hakkında Duyuru (16.07.2018 tarihli Senato Kararı)

“Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri  Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları” ile ilgili olarak öğrencilere verilecek olan sınav hakkına ilişkin ders sınavları 2018-2019 güz yarıyılı sonunda yapılacağından; sınavlara başvuruda bulunan ve başvuruda bulunmayan öğrenciler 2018-2019 güz yarıyılında 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında ders kaydı yapabileceklerdir.

16.07.2018 tarihli Senato Kararı için tıklayınız.

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim