2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında hiç almadığı veya devam koşulunu sağlamadığı dersler için de sınav haklarından yararlanabileceklerdir. Daha önce ek sınav haklarından faydalanarak ek süre alan ya da 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere, ek sınavlarda faydalandıkları derslerin dışında kalan dersler (hiç almadığı veya devam koşulunun sağlamadığı dersler) için aşağıda belirtilen takvim içerisinde başvurmaları halinde sınav hakkı verilecektir.

11.10.2021–31.01.2022 Başvuruların alınması
07.02.2022–13.02.2022 Birinci ek sınavlar
21.02.2022–27.02.2022 İkinci ek sınavlar

12 Ekim 2021, Salı 798 kez görüntülendi