• Akran Değerlendirilmesi

a)Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek kısıtlar doğrultusunda belirtilen zaman diliminde ve gerektiği şekilde yapılamaması. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 20

b)Akranlar arasındaki mesafelerin fazla olması özellikle teknik programlarda risk oluşturmaktadır. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 20

  1. c) Yeni açılacak bölümlerin diğer Üniversitelerde karşılığının bulunmaması. Hedeflerin gerçekleşmesine etki oranı % 30

d)Akran değerlendirme sürecinin mali yük getirmesi Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 20

2-Öğrencilerin Niteliğini Artırmaya Yönelik Eğitimlerin Yapılması

a)Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek kısıtlar süresinde yeterli katılımcı elde edilememesi. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 30

b)Öğrencilerin kurs ve eğitimler için yeterli sayıya ulaşılamaması. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 20

c)Sertifika, kurs belgesi alma konusunda yeterli düzeyde öğrencilerin motive edilememesi. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 10

3- Yayınla (WOS) İlgili Hedefler

a)Çalışanları iş yükü sebebiyle yayınlar için zaman ayıramaması. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 30

b)Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademik personele hedeflenen yayın için yeteri kadar teşvik imkan bulunamaması. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 30

c)İlgili endekslerde taranan dergilerde hakem süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belirtilen dönem makalenin yayınına kabul sürecinin uzaması. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 20

4-Çalışanların Niteliğini Artırmaya Yönelik Olarak Yapılabilecek Faaliyetler

a)Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşebilecek kısıtlar süresinde yeterli eğitimlerin verilememesi. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 20 b)Verilecek eğitimlerde maddi imkansızlıklar. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 10

c)Çalışanların iş yükü sebebiyle eğitimler için zaman ayıramaması. Hedeflerin gerçekleşmesine  etki oranı % 30

 

21 Aralık 2021, Salı 130 kez görüntülendi