2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Ünivesitemize başarıya göre yatay geçiş başvuruları online olarak https://onbasvuru.aku.edu.tr üzerinden, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası ve Yurtdışı Kontenjanları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumiçi Kontenjanları

 

ÖNEMLİ – Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler “Gerekli Belgeler”i Meslek Yüksekokullarının öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Başarı Şartı – Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi, “Başvuru şartları ile ilgili genel hükümler” MADDE 8’in 5., 6. ve 7.fıkralarında belirtilmiştir.*** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

*** 07.02.2022 tarihinden sonra ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.

*** 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Üniversitemize Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1) göre yatay geçiş başvuruları yapılmayacaktır.

*** Başvuruda bulunulacak Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri için tıklayınız.

Gerekli Belgeler;

Belgeler Kurumlararası Kurumiçi
Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript),

X

X

ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

X

X

Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı)

X

X

  • Ders İçerikleri : Zorunlu olmayıp, öğrencinin bildirdiği Resmi web adresleri referans kabul edilecektir.

 

  • Disiplin Cezası almadığına dair belge zorunlu değildir. Ancak kesin kayıt sonrası dosya istemi esnasında Disiplin Cezası almış olduğu bildirilirse öğrencinin kaydı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin ilgili hükmü gereğince silinecektir.

 

  • Teslim edilen belgeler, öğrenci işleri tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra başvuru onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (“Başvuru Onay”ı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde kalmak koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

 

  • Başvurusunu tamamlayan öğrencilerimiz Başvuru Onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

 

  • Yurtdışı kontenjanı olan bölüm/programlara başvuru yapmak isteyenler, başvurularını dilekçe ve gerekli belgeler ile Dekanlık/Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim edeceklerdir. (Yurtdışı başvurularda online başvuru şartı aranmayacaktır.)

 

  • Başvuru sisteminde yer alan “Mezun ve Sınıf Bilgisi” alanına öğrenciler başvuru yapacağı sınıf bilgisini girecekler. (Meslek Yüksekokulları ara dönem için sadece 1.nci sınıf öğrencileri başvuruda bulunabileceğinden bu alana 1 gireceklerdir. Son sınıf için başvuruda bulunanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. )

 

  • Online Başvuru belgesi (İnternet Çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.
26 Ocak 2022, Çarşamba 1140 kez görüntülendi