2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince  2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonunda uygulanacak ek sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir.(2018 ve daha önceki kayıtlı öğrenciler başvurabilir.)

Başvurular linke göre yapılacaktır.

06.02.2023-17.02.2023 Başvuruların alınması
27.02.2023–05.03.2023 Birinci ek sınavlar
13.03.2023–19.03.2023 İkinci ek sınavlar

25 Ocak 2023, Çarşamba 705 kez görüntülendi