Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri sektörünün, gelişen tıp teknolojileriyle beraber evrensel gelişimi tüm dünyada ve ülkemizde sürekli değişen, gelişen bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmuştur. Bu rekabet ortamında Biyomedikal cihazların üretimden sonraki en büyük payını da teknik servis hizmetleri oluşturmaktadır. Gelişen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteğiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar. Ülkemizde (son yıllarda) özel firmaların yanında, kurumsal düzeyde Biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin arttırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla Biyomedikal merkezlerin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır.

Sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin sürekliliği, kullanılan cihazların aktif halde tutulması ile yakından ilgilidir. Söz konusu tıbbi cihazların genellikle maliyetleri yüksek olduğu için, uzun süre kullanılabilir durumda tutulabilmeleri ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında, tıpta ve biyoloji bilimlerinde kullanılan alet ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yaparak aynı zamanda kullanabilen biyomedikal cihaz teknikerleri yetiştirilmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı programında;

 1. Tıbbi Görüntüleme Sistemleri,
 2. Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları,
 3. Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları,
 4. Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları

dalları yer almaktadır.

Öğrenim süresi 2 yıl ve eğitim dili Türkçe’dir. Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Biyomedikal cihaz teknolojisi programı ders içerikleri çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgileri içermektedir. Bu programın müfredatı; biyomedikal teknolojisi, tıbbi görüntüleme sistemleri, temel elektrik ve elektronik ve tıp cihazlarını anlatan derslerle de zengin bir içeriğe sahiptir. Temel olarak verilen matematik ve bilgisayar derslerini takiben yukarıda belirtilen bölüm dersleri teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerimize verilmektedir. Bazı derslerin uygulamaları bölümümüzde yapılabilmektedir. Ayrıca biyomedikal laboratuvarımız mevcuttur.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ olmaya hak kazanır ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı önlisans diploması alır. En az 120 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin; fen bilimleri alanında başarılı olmaları, alet ve makinelere ilgi duymaları, aynı zamanda el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, mekanik ve şekil ilişkilerini algılayabilen özelliklere sahip, görme ve işitme organları sağlam, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir. Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 1. Biyomedikal cihaz üretim firmaları,
 2. Biyomedikal cihaz ithalatçıları,
 3. Biyomedikal teknik servis firmaları,
 4. Kalibrasyon laboratuvarları,
 5. Kamu ve özel hastanelerinin tıbbi cihaz teknik servisleri,
 6. Laboratuvar ve görüntüleme merkezleri
 7. yerlerde çalışabilirler.

Biyomedikal cihaz teknikerleri; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar gösterir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim halindedirler.

Kullanılan Araç Gereçler

 • Elektronik onarım aletleri
 • Özel test cihazları (EKG, gaz analiz cihazı gibi)
 • Elektrik ve elektronik malzemeler, röntgen tüpleri, özel optik sistemler vb.

Öğrenimleri süresince öğrenciler, tıp bilimi ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazlarla alakalı şu bilgi ve tecrübeleri kazanmaktadırlar:

 • Kullanımlarına ilişkin bilgi ve beceriler
 • Şemalarına uygun olarak yerlerine monte edilmelerine ilişkin bilgi ve beceriler
 • Bakım ve onarımlarına ilişkin bilgi ve beceriler
 • Kalibrasyon (ayarları yapma, test etme) işlemleri ile ilgili bilgi ve beceriler

 

 

29 Ocak 2016, Cuma 14999 kez görüntülendi