Genel Bilgi

Büro elemanı olarak bir işletmede çalışabilmek için öncelikle yönetim, iletişim, halkla ilişkiler, büro otomasyonu gibi konulara hakim olmanın yanı sıra ekip çalışması, yaratıcılık, risk alabilme, karar verme, stres yönetimi, yenilik gibi konularda kişisel gelişimini de tamamlamış olmak günümüzde önem kazanmıştır. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Öğrenciler tüm modern büro makinelerinin yanı sıra, on parmakla mekanik ve elektronik daktilo ile bilgisayarda Windows tabanlı programları (kelime işlemci, elektronik tablo ve sunum programları gibi) kullanabilirler. Bilgisayar ile ilgili konularda öğrenciler için önemli olan ofis programları ders kapsamında yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar laboratuvarlarında on parmak klavye kullanımı ile ilgili bilgileri de edinmekte ve bu konuda yeterli hızı ve pratiği kazanmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler, mesleki yazışma ilkelerini öğrenmekte bu konudaki yeteneklerini geliştirmektedirler.

Bölüm, lise eğitiminden sonra iki yıllık bir önlisans eğitimidir. Öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmaktadır. Bölüm kapsamında Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı mevcut olup Normal Öğretim ve İkinci Öğretim olarak eğitim vermektedir. Öğrenciler, dört dönem zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır. Mezun olabilmek için, 2.00 not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca her öğrenci mezun olabilmesi için, uygun kuruluşların ilgili servislerinde 30 iş günü alanıyla ilgili Staj yapmaları zorunludur.

Öğrencilerin ders başarısının değerlendirilmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Önlisans–Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Bu kapsamda klasik yazılı, test, uygulama, seminer, ödev vb. sınav ve ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine uygulama bulanan derslerde ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav (vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen oranlara göre ders notu belirlenip harf notlarına dönüştürülür. Dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı olarak kabul edilir ve dönem ortalaması 2,25 ve üzerinde olan öğreniciler dersi başarmış altında olan öğrenciler ise dersten başarısız sayılmaktadır. DD ve FF harf notları alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.

Mezunlarımız doğrudan iş hayatına girebilmelerinin yanında, ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de birçok ulusal üniversitenin Açık Öğretim Fakülteleri veya örgün öğretim veren fakülteleri ve 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksekokullarına 4 yıllık Lisans programlarına da geçiş yapabilmektedir.  Söz konusu bu programlar:

 • Örgün Eğitim Programları
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Sağlık Yönetimi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Açık Öğretim Lisans Programları
  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim lisans programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin açıköğretim lisans programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin açıköğretim lisans programlarını tercih edebilecek ön lisans programları (programların yarıyılına fark dersleri almadan kayıt yapılabilecektir).
   • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
   • İktisat,
   • Kamu Yönetimi,
   • Maliye,
   • Uluslararası İlişkiler,
   • İşletme,
   • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
   • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
   • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
   • Turizm İşletmeciliği
  • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim lisans programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin açıköğretim lisans programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin açıköğretim lisans programlarını tercih edebilecek ön lisans programları (programların yarıyılına fark dersleri alarak kayıt yapılabilecektir).
   • Sağlık Yönetimi,
   • Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
   • Yönetim Bilişim Sistemleri

Amaç

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda; kamu ve özel işletme bürolarındaki bilgi ve iletişim işlerini yönetecek, insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik öğrenci yetiştirmektedir. Pozisyon alan mezunlarımız yöneticiye bilgi ve iletişim katkısı dışında,  bazı, sonuçları belli işleri resen sonuçlandırma, kısmen yönetici adına karar alma ve temsil etme becerisine sahip becerilere de sahip bulunmaktadır. Bu çerçevede; yazılı ve sözlü iletişim, bilgi ve belge yönetimi, halkla ilişkiler, bilgisayarda başta ofis programlarının kullanımı gibi teorik ve pratik bilgi ve beceriler dışında, istekli öğrencilerin İngilizce dilini ofis ortamında kullanabilmelerini sağlayacak, bazı uluslararası işletmelerde de mesleğini yapabilecek seviyede olabilmelerine çalışılmaktadır.

Sunulan Olanaklar

Meslek Yüksekokulumuz Afyon-Eskişehir karayolu üzerindeki Ahmet Necdet Sezer Kampüsü karşısındadır. Kampüs alanında, Afyon Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi yarı olimpik yüzme havuzu, Meslek Yüksekokulumuza ait İç Mekan Tasarımı, Doğal Yapı Taşları, İnşaat, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Makine, Turizm ve Otelcilik, Aşçılık Atölyeleri, Çocuk Gelişimi Uygulama Alanları, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Makine, Gıda Uygulama Laboratuvarları, Kafeterya ve Yemekhane bulunmaktadır. Kampüse ulaşım, minibüsler ve halk otobüsleriyle sağlanmakta, öğrenciler ulaşımda hiçbir problemle karşılaşmamaktadır. Öğrenim gören öğrenciler; şehir merkezindeki devlet yurtları, özel yurtlar veya konutlarda barınmaktadırlar. Kantin ve yemekhanemizde öğrencilere beslenme, içecek, oturma, müzik gibi hizmetler verilmektedir.

Ders dışı sosyal ve bilimsel etkinlikler için Atatürk Kongre Merkezi, Prof. Dr. Sabri Bektöre Konferans Salonu, Erdal Akar Konferans Salonu, Abdullah Kaptan Konferans Salonu, İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu, M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin ilk ve tek çalgı müzesi olma özelliğini taşıyan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi’de öğrencilerin ücretsiz ziyaretine açık tutulmaktadır.

Sonuç olarak;

 • Merkez Kütüphane
 • Spor Tesisleri
 • Kültür Merkezleri
 • Kongre Merkezi ve Konferans Salonları
 • Müze
 • Yemekhane, Kafeterya
 • Sosyal Tesis vb.
 • Yüzme havuzları vb. alanlar öğrencilerin kullanımına açık bulunmaktadır.

Öğrencilerimize sağlık, kültür ve spor ile ilgili hizmetler esas olarak Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir. Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda katılabilecekleri ve görev alabilecekleri çok sayıda topluluk bulunmaktadır. Bu toplulukların ortak amacı, Üniversite öğrencilerinin özgüvenlerinin gelişmesinin yanında, gelecekte daha aktif, daha duyarlı ve daha ulaşılabilir olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedirler.

İstihdam Olanakları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunlarının iş imkânları oldukça geniş olup, gerek özel sektör işletmelerinde gerekse kamu kurumlarında görev yapabilmektedirler. Mezunlar kamu sektöründe iş imkânı için Kamu Personeli Seçme Sınavına girebilirler. Kısaca bürosu olan her türlü işletmede istihdam imkânı bulunmaktadır. Büro yöneticisi, büro elemanı, sekreter, yönetici asistanı olarak görev yaparlar.

Bir başka ifade ile mezun olan öğrencilerin çok çeşitli çalışma alanları bulunmaktadır. Mezunların öncelikli olarak istihdam edildiği alan kurumsal işletmelerde yönetici asistanlığı pozisyonudur. Bu pozisyon ile birlikte büro yöneticisi ve büro elemanı olarak da işletmelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler. Son dönemde özellikle işletmelerde insan kaynakları departmanlarının ön plana çıkması ile bu departmanlarda mezunlar sahip oldukları insan ilişkileri, bilgisayar ortamında bordrolama bilgileri ve yönetim becerileri ile yer alabilmektedirler. Birçok holding ve sağlık kuruluşunda yer alan danışma birimlerinde yer almakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerine de destek olmaktadırlar. Ayrıca sahip oldukları temel muhasebe bilgisi ve sahip oldukları muhasebe programlarını kullanabilme bilgisi ile ön muhasebe elemanı olarak da istihdam edilebilmektedirler.

 

29 Ocak 2016, Cuma 10546 kez görüntülendi