TARİHÇE

Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1992-1993 eğitim-öğretim döneminde “Mermercilik” Programı adıyla eğitim-öğretime başlamış olup Mermercilik alanında Türkiye’de açılan ilk program olma özelliğini taşımaktadır. 2000-2001 eğitim-öğretim döneminde programın ismi “Mermer Teknolojisi” olarak değiştirilmiştir. Meslek Yüksekokullarının programlarının ve bölümlerinin 2009 yılında ISCED97’e göre yeniden düzenlenmesi sonrası, İnşaat Bölümünde programın adı “Doğal Yapı Taşları Teknolojisi” olmuştur. 03.06.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca, mevcut Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programının kapatılmış ve yerine “Mermer Teknolojisi Programı” açılarak 2020 YKS’de öğrenci alımının bu programa yapılmasına karar verilmiştir.

AMAÇLAR

Programın temel amacı; doğal taş ve mermer sektörü ile ilgili güncel, çağdaş, gelişmeye açık ve sektörü iyi tanımlayabilen, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip beşinci seviye (tekniker) nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

HEDEFLER

Güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen doğal taş teknikerlerinin yetişmesi için eğitim vermek, sektörünün sahip olduğu konumu iyileştirecek rekabetçi girişimci adayları yetiştirmek, elde edilen bilgilerin sektörün hizmetine sunulmasını sağlamak,

PROGRAM PROFİLİ

Mermer Teknolojisi Programında kadrolu 1 Profesör, 2 öğretim görevlisi olmak üzere 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzun diğer programlarındaki öğretim elemanları da derslerde görev almaktadır. Programımızın öğretim süresi 2 yıldır. Mermer Teknolojisi programına kayıt olan öğrencilere ilk yıl mermercilik konusunda temel eğitim verilir. İkinci yıl, tüm öğrencilere zorunlu derslerle ocak, fabrika ve atölye işletmeciliğinin temel ilkeleri verilirken, seçmeli derslerle, bu 3 farklı işletmeciliğinden en az birinde uzmanlaşma olanağı sağlanır. Mermer Teknolojisi Programında 30 işgünü staj zorunludur.

İnşaat Bölümü/Mermer Teknolojisi Programı Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Mustafa Yavuz ÇELİK (İnşaat Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Metin ERSOY

Öğr. Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA

Öğr. Gör. Zeyni ARSOY

Öğr. Gör. O.Ersin İZMİRLİOĞLU

 

SUNULAN İMKANLAR

Mermer Teknolojisi Programı tüm ders ve uygulamaları yapmak için gerekli donanıma sahip bir programdır. Teknik Resim, Bilgisayar gibi dersler Yüksekokulumuzun ortak Laboratuvar ve salonlarında yapılırken Mesleki dersler kendi atölye ve Laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Mermer Atölyesi

Mermer Teknolojisi Programı atölyesi mermer kesme işleme ve parlatma, eskitme, mermer torna işçiliği ve mozaik yapımına uygun ekipmanlara sahiptir. Bu ekipmanlarla öğrencilerin uygulamalı dersleri yürütülmektedir. 802 m2 alana sahip olan atölyemizde aynı anda 40 öğrenci beraber çalışabilmektedir. Atölyede bulunan ve uygulama derslerinde kullanılan makine teçhizat listesi

Makinanın İsmi Adet
3 eksen mini CNC 150×100 cm işleme alanı 1 Adet
Normal Mermer Torna Tezgâhı Küçük 2 Adet
Normal Mermer Torna Tezgâhı Büyük 1 Adet
Mini Yan Kesme Makinesi 612 1 Adet
Yan Kesme Makinası 1 Adet
Klasik Silme Makinası 1 Adet
Baş Kesme Makinası 2 Adet
Silme Tezgâhı 2 Adet
Taşlama Bileme Makinası 1 Adet
Sekizgen Mermer Eskitme Makinası 1 Adet
Matkap Sehpası 1 Adet
Mozaik Silme Makinası 1 Adet
Hidrolik Yan Kesme 1 Adet

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARI

Mermer Teknolojisi programının “Jeoloji”, “Petrografi”, “Mineraloji”, “Mermer Jeolojisi” derslerinin uygulamalarında kullanılmak üzere “Mineraloji ve Petrografi” Laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarda yeterli sayıda kayaç ve mineral örneği yer almaktadır.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders, kredi sayısı, staj):

Eğitim süresi 2 yıldır. Programdan mezun olabilmek için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa uygun hazırlanmış Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır. Bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde mezuniyete esas her bir ders için 4 üzerinden en az 2 not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin genel not ortalamasının 2 ve üzeri olması ve eğitim süresi boyunca her dönem zorunlu ve seçmeli 30 ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olmak üzere toplam 120 ECTS ders alması zorunludur.

Programdan mezun olabilmek için uygulama vb. benzeri çalışmalar ders programında gösterilmektedir. Programdaki uygulama çalışmaları Yüksekokulumuz Mermer atölyesi ve laboratuvarlarında gerçekleştirilmektir. Ayrıca öğrenciler, öğrenim dönemi boyunca 30 işgünü staj yapmakla yükümlüdür. Stajlar gerek mermer ve madencilikle ilgili kamu kuruluşlarında, gerekse özel kuruluşlarda (en az ön lisans düzeyinde eğitim almış bir teknik elemanın bulunduğu mermer ve doğaltaş ocakları ile kesme ve işleme tesislerinde) yapılabilecektir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Mermer Teknolojisi alanında önlisans diploması verilir. Mezunlar “Mermer teknikeri” unvanını kazanmaktadır.

Mezun İstihdam İmkanları

Mermer Teknolojisi teknikerinin çalışma alanı kamu ve özel sektör işletmeleridir. Mermer ocağı işletmesi, mermer işleme fabrikası veya atölyeleri belli başlı çalışma alanlarıdır.

 

 

 

29 Ocak 2016, Cuma 10155 kez görüntülendi