GENEL BİLGİ

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervine sahiptir. Türkiye, bu kaynaklara ilaveten gelişmekte olan sanayisi ve üretimde kullandığı teknoloji ile dünyanın en önemli doğal taş üreticileri arasında 4. sırada yer almaktadır.

Bu önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Afyon, Bilecik, Balıkesir, Denizli, Muğla, Amasya, Elazığ ve Diyarbakır rezervlerin yoğunlaştığı illerdir. Ülkemizde 80’nin üzerinde değişik yapıda, 120’nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir. Sektörde 700’den fazla ocak, 900’ün üzerinde fabrika ve 5000 civarında atölye faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de işletilen mermer ocaklarının % 90’ı Batı Anadolu’da olup Balıkesir, Eskişehir, Uşak, Kütahya, Muğla, Afyonkarahisar, Bursa, Aydın ve İzmir illerinde yer almaktadır. Son 10 yıldan beri önemli bir gelişim aşamasında bulunan Türk mermer sektörü ihracatta da önemli bir rol oynamaktadır. 1990 yılında yaklaşık 40 milyon USD civarında olan mermer ve doğal taş ihracatı 2000 yılında 188,7 milyon USD, 2001 yılında 223,53 milyon USD, 2002 yılında 302,6 milyon USD, 2004 yılında 626 milyon USD, seviyesine ulaşmıştır. 2005 yılında 805,6 milyon USD, 2006 yılında bu rakam 1 milyar 27 milyon USD değerine ulaşmıştır. Mermer sektöründe yaşanan bu gelişmelere paralel olarak sektörün nitelikli elemana olan ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır.

İscehisar- Afyonkarahisar bölgesinde yer alan mermer ocaklarından 2000 yılında 110.350 m3 blok mermer ve 650.000 m3 moloz mermer üretimi yapılmıştır. Aynı dönemdeki Türkiye blok mermer üretimi ise 1.100.000 m3 tür. Bu değerin Türkiye mermer blok üretiminin yaklaşık % 9’una karşılık geldiği görülmektedir. Afyonkarahisar bölgesinde en az bir katrak veya S/T (diskli blok kesici) makinesi olan mermer işleme tesisi sayısı 400’ün üzerindedir. Tüm bu tesislerin 2000 yılı mermer plaka üretimi 6.611.000 m2‘dir. Aynı yılda Türkiye mermer plaka üretimi ise 25.600.000 m2‘dir. Afyonkarahisar mermer endüstrisinin plaka mermer üretimi Türkiye toplamının yaklaşık % 19’una karşılık gelmektedir. Bu veriler, İscehisar- Afyonkarahisar mermerlerinin Türkiye mermer endüstrisindeki önemini ortaya koymaktadır. Tüm Türkiye’de üretilen mermerin yaklaşık %20’si Afyonkarahisar bölgesinden sağlanmaktadır. Dolayısıyla çok yoğun bir mermer sektörünün bulunduğu Afyonkarahisar’da, mermer konusunda eğitim veren bir programın bulunması hem bölgenin mermer potansiyeli ve hem de üretim miktarları dikkate alındığında, sektörün nitelikli elemana olan ihtiyacının karşılanması açısından önemlidir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders, kredi sayısı, staj):

Eğitim süresi 2 yıldır. Programdan mezun olabilmek için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa uygun hazırlanmış Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır. Bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde mezuniyete esas her bir ders için 4 üzerinden en az 2 not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin genel not ortalamasının 2 ve üzeri olması ve eğitim süresi boyunca her dönem zorunlu ve seçmeli 30 ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) olmak üzere toplam 120 ECTS ders alması zorunludur.

Programdan mezun olabilmek için uygulama vb. benzeri çalışmalar ders programında gösterilmektedir. Programdaki uygulama çalışmaları Yüksekokulumuz Mermer atölyesi ve laboratuvarlarında gerçekleştirilmektir. Ayrıca öğrenciler, öğrenim dönemi boyunca 30 işgününden (240 saat) az, 60 işgününden (480 saat) fazla olmamak üzere staj yapmakla yükümlüdür. Stajlar gerek mermer ve madencilikle ilgili kamu kuruluşlarında, gerekse özel kuruluşlarda (en az ön lisans düzeyinde eğitim almış bir teknik elemanın bulunduğu mermer ve doğaltaş ocakları ile kesme ve işleme tesislerinde) yapılabilecektir.

AMAÇ

Programın ana amacı Mermer sektörüne “nitelikli eleman” yetiştirmektir.

 SUNULAN İMKANLAR

 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı tüm ders ve uygulamaları yapmak için gerekli donanıma sahip bir programdır. Teknik Resim, Bilgisayar gibi dersler Yüksekokulumuzun ortak Laboratuvar ve salonlarında yapılırken Mesleki dersler kendi atölye ve Laboratuvarlarında yürütülmektedir.

 Mermer Atölyesi

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı atölyesi mermer kesme işleme ve parlatma, eskitme, mermer torna işçiliği ve mozaik yapımına uygun ekipmanlara sahiptir. Bu ekipmanlarla öğrencilerin uygulamalı dersleri yürütülmektedir. Aynı zamanda atölyenin kapasitesi ölçüsünde Üniversitenin diğer birimlerinden gelen döşeme ve kaplamalık mermer malzeme talepleri karşılanmakta ve yapılmaktadır. 389 m2 alana sahip olan atölyemizde aynı anda 40 öğrenci beraber çalışabilmektedir. Atölyede bulunan ve uygulama derslerinde kullanılan makine parkı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Mermer atölyesi makine teçhizat listesi

Makinanın İsmi Adet
Normal Mermer Torna Tezgahı Küçük 2 Adet
Normal Mermer Torna Tezgahı Büyük 1 Adet
Mini Yan Kesme Makinesı 612 1 Adet
Yan Kesme Makinası 1 Adet
Klasik Silme Makinası 1 Adet
Baş Kesme Makinası 2 Adet
Silme Tezgahı 2 Adet
Taşlama Bileme Makinası 1 Adet
Sekizgen Mermer Eskitme Makinası 1 Adet
Matkap Sehpası 1 Adet
Mozaik Silme Makinası 1 Adet
Hidrolik Yan Kesme 1 Adet

 Mineraloji ve Petrografi Laboratuvarı

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi programının “Jeoloji”, “Petrografi”, “Mineraloji”, “Mermer Jeolojisi” derslerinin uygulamalarında kullanılmak üzere “Mineraloji ve Petrografi” Laboratuarı bulunmaktadır. Laboraturda yeterli sayıda kayaç ve mineral örneği yer almaktadır.

İSTİHDAM İMKANLARI

Mezunlarımız mermer sektöründe, gerek mermer ocaklarında gerekse mermer kesme ve işleme tesisleri ile endüstriyel ve sanatsal tasarım-üretim yapılan mermer ve doğaltaş atölyelerinde çalışabilmektedir. Programımızın en önemli özelliklerinden birisi de 2. sınıftan itibaren okutulan derslerde “Ocak işletmeciliği” ve “Tesis işletmeciliği” alanlarında branşlaşmaya gidilmesidir. Bu programın ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden birisi, mermer sektöründe görülen teknolojik gelişmelere paralel olarak gerek ocak, gerekse tesis bazında daha detaylı bilgi ve beceri ile donatılmış “nitelikli elemanlara” ihtiyaç duyulmasıdır.

Programımızdan mezun olacak öğrenciler isterlerse kendilerine ait işyerlerini açabileceklerdir. Bu konuda verilen el sanatları ve atölye uygulama dersleri doğrultusunda az bir sermaye ile küçük ölçekli atölye açarak işletebileceklerdir. Avrupa Birliği Fonları ve KOSGEB bu türlü girişimlere teknoloji ve finans desteği sağlamaktadır.

Mezunlarımızın istihdam alanı diğer programlara göre daha fazladır. Çünkü mermer sektöründe faaliyet gösteren1000’den fazla ocak, 1000’in üzerinde fabrika ve 5000 civarında atölye bulunmakta olup her geçen gün bu sayılar artmaktadır.

Yüksekokulumuz bünyesinde daha önce mermer programlarından mezun olan öğrencilerimizin hemen hemen tamamının bu sektörde görev aldığı ve başarılı oldukları halen Yüksekokulumuza gelen bu konuda nitelikli eleman taleplerinden anlaşılmaktadır.

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi programından başarıyla mezun olan öğrenciler. ÖSYM açtığı “dikey geçiş sınavı”nda başarılı oldukları taktirde, Maden ve Jeoloji Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

 BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Mustafa Yavuz ÇELİK

 PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ünvanı Adı Soyadı İdari Görevi Birimi Kadrosu
Doç. Dr. Metin ERSOY Afyon M.Y.O. Afyon M.Y.O.
Doç. Dr. Mustafa Yavuz ÇELİK Afyon M.Y.O. Afyon M.Y.O.
Öğr. Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Afyon M.Y.O.
Öğr. Gör. Zeyni ARSOY Afyon M.Y.O. Afyon M.Y.O.
Öğr. Gör. O.Ersin İZMİRLİOĞLU Afyon M.Y.O. İscehisar M.Y.O.

Program dersleri için tıklayınız.

29 Ocak 2016, Cuma 8916 kez görüntülendi