Elektronik teknolojisi programının amacı; Elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, sanayide kullanılan elektronik araç ve cihazların montaj, bakım ve onarımı konularında çalışacak ara insan gücü olarak, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta elektronik Teknikeri yetiştirmektir.

Mesleğindeki gelişmeleri takip eden, Şema okuyup devreye uygulayabilen, sorumlulukları kapsamında mühendislerle iletişim kurup, aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve usta gibi daha alt düzeyde teknik elemanlara aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, takım çalışmasının önemini bilen, risk ve sorumluluk alabilen, problem çözüp, karar verebilen, rapor yazabilen, ekipman kullanıp, bakım onarım yapabilen ve kayıt tutan, kendi işini kurabilen, küçük ve orta ölçekli işletmelerde orta ve üst düzeyde yöneticilik yapabilecek elemanlardır.

Endüstriyel elektronik teknikerleri; endüstrinin elektronikle ilgili bakım ve onarım servislerinde, elektrik ve elektronik devre ve devre gereçleri üreten tesislerde, asansör imalat ve montajında, bant sistemlerinin kontrol ve kumanda kısımlarında, yürüyen merdivenlerin bakım, onarım ve montajında, otomotiv sanayiinde, uçak sanayisinde, bilgisayar sistemlerinde (yazılım, montaj, tamir), faks şirketlerinde, haberleşmede, savunma sanayii gibi alanlarda çalışırlar.

Öğrenim süresi 2 yıl ve eğitim dili Türkçe’dir. Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler

göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. İki yıllık eğitim   süresince öğrenciler; Analog Elektronik, Mikro Denetleyiciler, Programlanabilir Denetleyiciler, Sayısal Elektronik, Elektrik Motorları ve Sürücüleri, Bilgisayar, konularında bilgi ve beceri kazanırlar. Alanları ile ilgili mesleki ve teknik becerilerini kullanarak çalışma sırasında karşılaştıkları problemleri nasıl çözebileceklerini öğrenirler. Matematik, Bilgisayar dersleri ve uygulamaları, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri vb. dersleri teorik olarak öğrenirler. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar ELEKTRONİK TEKNİKERİ olmaya hak kazanır ve Elektronik Teknolojisi programı önlisans diploması alır. En az 120

AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin

mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, · Elektrik ” Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik

ve Haberleşme Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

29 Ocak 2016, Cuma 5529 kez görüntülendi