GENEL BİLGİLER

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı’na, Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin teknolojisi, Gıda Analizi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kontrol ve Analizleri bölümlerinden ve diğer tüm lise türlerinden mezun olan ve ÖSYM sınavına giren TYT puanına sahip adaylar kayıt gerçekleştirebilmektedir. Gıda Teknolojisi Programını bitirenlere “Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması ve Gıda Teknikeri Ünvanı” verilir. Programa her yıl yaklaşık 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

 

 

AMAÇ

 

Gıda Teknolojisi Programının amacı, gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte gıda bilimi ve teknolojisi konusunda bilgi ve beceri sahibi; gıda maddelerinin sağlıklı olarak üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması ve servis edilmesi aşamalarında; gıda kalite kontrol laboratuvarlarında ve hizmetlerinde ara eleman olarak çalışabilecek gıda teknikeri yetiştirmektir. Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yapabilecek gerekli nitelikli teknik eleman yetiştirilmektedir.

 

 

SUNULAN OLANAKLAR

 

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Afyon Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemeleri ile donanımlı, Gıda Tahlil Laboratuvarı ve Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesindeki Gıda Mühendisliğinde bulunan Gıda Laboratuvarlarında ve Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülmekte ve öğrenciler gıda maddelerinin üretimini görmekte ve bire bir analiz yapabilmektedirler.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

 

Gıda Teknolojisi Teknikerleri, gıda sanayi ile ilgili kamu (Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüleri, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (her türlü gıda ürününün işlendiği ve depolandığı işletmeler, işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde) ara teknik eleman olarak çalışabilmektedir.

 

Mezunlar ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Beslenme ve Diyetetik”, “Gıda Mühendisliği”, “Kimya Bölümü”, ve “Ziraat Mühendisliği (Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji)” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

29 Ocak 2016, Cuma 13111 kez görüntülendi