GENEL BİLGİ

Mimari Restorasyon Programı, binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde kültür varlıklarının koruma ilkeleri doğrultusunda onarılması ve korunması işlemini yapan restoratör teknikeri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim veren iki yıllık bir önlisans programıdır.

Öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezlerince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile seçilmektedir. Programa her yıl 60 normal öğretim ve 50 ikinci öğretim olmak üzere toplam 110 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin teorik ve uygulamalı olarak verilen zorunlu ve seçmeli dersleri dört dönemde vermeleri ve mezun olabilmek için 2.00 not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca her öğrenci 30 iş günü boyunca sürecek olan, özel ve resmî kurumlarda yapabilecekleri yaz stajını da tamamlamak zorundadırlar.

Programın eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

 

AMAÇ

Mimari Restorasyon Programı’nın amacı ülke genelinde yapılan restorasyon uygulamalarında uzman olmayan kişilerin görev alması ve kültür varlıklarının onarımı ve korunumunun ilkeler doğrultusunda yapılamamasından dolayı bu alanda eğitim almış ve yetişmiş restorasyon teknikeri ihtiyacını karşılamaktır.

 

SUNULAN OLANAKLAR

Öğrencilerimiz Rölöve, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mimari Süsleme ve Onarım, Koruma ve İmar Mevzuatı, Ahşap Yapılar ve Koruma Teknikleri, Taş Malzeme ve Koruma Teknikleri, Restorasyon Proje Aşamaları, Bezeme Teknikleri gibi mesleki dersleri gerek uygulama atölyelerimiz de gerekse yerinde inceleme yaparak malzeme ve yapı detay incelemelerini dersler kapsamında işlenmektedir. Ayrıca pratik uygulamalarını da yapabilmeleri amacı ile yaz döneminde 30 iş günü staj yapmaları zorunludur.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mimari Restorasyon programı mezun öğrencilerimiz rölöve, restorasyon alanlarında faaliyet gösteren özel firmaların şantiye ve proje departmanlarında , kamu ( Belediyelerin Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Koruma Uygulama Denetim Büroları- KUDEB, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü …vb.) ve Özel Müzelerde ve Arkeolojik Kazı ekiplerinin de proje ve şantiyelerinde mimarların yanında teknik personel olarak istihdam edilmektedir.

Mimari Restorasyon programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin Mimarlık , İç Mimarlık , Şehir Bölge Planlama bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimlerine devam edebileceklerdir.

 

 

29 Ocak 2016, Cuma 14782 kez görüntülendi