MİSYON

Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, çağdaş, yenilikçi, katılımcı, aydın, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip,analitik düşünebilen, ekonomik verileri okuyabilen, finansal yeniliklere açık kalifiye eleman yetiştirmektir

VİZYON

Hızla değişen iş hayatına kolayca uyum sağlayan, teknolojik yeniliklere adepte olabilen, muhasebe alanında kendisinden beklenenlere cevap verebilen, analitik bilgi ve beceriye sahip alanında uzman, çok yönlü mesleki eleman yetiştiren bir eğitim programı olmaktır.

GENEL BİLGİLER

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, YAYKUR Örgün Öğretim Kurumuna bağlı olarak Muhasebe adı altında eğitim vermeye başlamıştır. 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksek Okulu adını alan okulumuzun,  ilk bölümlerindendir. 2012 yılında İKMEP kapsamında yaptığı değişiklikle bölümümüzün adı “ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” şeklinde değiştirilmiştir.

Bölüm kapsamında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mevcut olup, söz konusu programda birinci ve ikinci öğretim olarak eğitim verilmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında kadrolu olarak 1 doçent doktor ve 3 öğretim görevlisi olmak üzere 4 öğretim elemanı bulunmaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  eğitim ve öğretim süresi  iki yıldır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı hali hazırda normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere öğrenci alımına devam etmektedir.

 

İstihdam Olanakları;

Serbest muhasebeci ve Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir bürolarında ara eleman olarak çalışmayı arzulayan veya dikey geçiş sınavlarıyla lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

Program mezunları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir bürolarında muhasebe elemanı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu veya özel sektördeki kurumların muhasebe ve/veya finansman departmanlarında görev alabilmektedir.

Ayrıca, bölümden mezun olanlar dikey geçiş sınavıyla lisans derecelerini tamamlamak suretiyle, gerekli şartları yerine getirip sınavları vermeleri koşuluyla “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanını alarak kendi işyerlerini açabilmektedirler.

 

Kazanılan Derece;

Önlisans derecesi, YÖK Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (TYYÇ), 5.düzey

 

 

Kabul Koşulları;

Afyon Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir.

 

Program Eğitim Amaçları

Muhasebe ve vergi konusunda faaliyet gösteren, muhasebe veya müşavirlik büroları ile ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmek.
Bölümün müfredatındaki dersler, öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmekte ve ders içerikleri bu doğrultuda hazırlanmakta.
Muhasebe ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayıp değerlendirebilme, sorunları tanıyıp analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirme becerisine sahip olma.
Muhasebede kullanılan belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, alanı ile ilgili paket programları kullanabilme.
Mesleğinin gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme vergi uygulamalarını yorumlayabilme.
Muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme.

 

Üst Kademeye Geçiş:

İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavını kazandıkları taktirde Bankacılık, Bankacılık ve Finansman, çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, işletme, işletme Bilgi Yönetimi, işletme- İktisat, sağlık kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık,  Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans ,Uluslararası İşletmecilik ,Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,Yönetim Bilişim Sistemleri,Muhasebe Öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.

 

Mezuniyet Koşulları: 

Programdan önlisans derecesini elde etmek için öğrencilerin, aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTS’yi tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2,0 olması gerekmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme;

Alınan her ders için dersin öğretim üyesi tarafından aşağıdaki değerlendirme notlarından biri verilir. Tabloda harf notları, katsayıları ve bunların yüzdelik karşılıkları görülmektedir.

 

AA : MÜKEMMEL                     4.0      90-100

BA : PEKİYİ                               3.5      85-90

BB : İYİ                                      3.0      75-84

CB : ORTA                                 2.5      70-74

CC : BAŞARILI                          2.0      60-69

DC+ : ŞARTLI BAŞARILI          1.5      50-59

DC : BAŞARISIZ                        1.5      50-59

FF : BAŞARISIZ                         0.0      0-40

YT : YETERLİ                             —         —

MU : MUAF                                 —         —

 

DC+: Şartlı <başarı

YT   : Başarılı, ancak ortalamaya katılmaz<br />

MU: Daha önce bitirilen önlisans programından içerik olarak uygun bulunan dersler için verilir.

 

Önceki Öğrenimin Tanımlanması; 

Afyon Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, AMYO’da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Ayrıca “Bilgi ve İletişim Teknolojisi” ve “Yabancı Dil” dersi için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar “Bilgi ve İletişim Teknolojisi-I” ve “Bilgi ve İletişim Teknolojisi-II”, “Yabancı Dil-I” ve “Yabancı Dil-II” derslerinden muaf olurlar.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar;

Öğrencinin 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Not Ortalamasının, hiçbir dersten kalmamak koşuluyla, 4,00 üzerinden en az 2,00 alması şartı aranmaktadır.

 

İletişim Bilgileri;

Bölüm Başkanı Doç Dr. Banu DEMİRHAN    bdemirhan@aku.edu.tr

Afyon Meslek Yüksekokulu

ANS KAmpüsü Gazlıgöl yolu

0272 246 33 18

 

Akademik Personel;

Bölüm Başkanı   

Doç. Dr. Banu DEMİRHAN

Öğretim Elemanları

Öğr. Grv. Zehra SOYTEKİN

Öğr. Grv. Nefise MERTGENÇ

Öğr. Grv. Ayhan TAŞMAN

29 Ocak 2016, Cuma 11995 kez görüntülendi