GENEL:

Yerel Yönetimler Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık (dört yarıyıllık) öğretim hizmeti sunmaktadır. Tüm lise türlerinden mezun olan ve ÖSYM sınavına giren TYT puanına sahip adaylar kayıt gerçekleştirebilmektedir. Yerel Yönetimler Programını bitirenlere “Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması” verilir. Programa her yıl yaklaşık 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

 

AMAÇ:

Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır.

 

SUNULAN OLANAKLAR:

Programda uygulanan öğretim müfredatı, özellikle yerel yönetimlerin büro hizmetlerinde çalışabilecek elemanlar yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla iki yıllık öğretim süresince öğrencilere yerel yönetimlerin her düzeyi hakkında yeterli bilgi ve uygulama imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanlarında da bilgilendirilmektedir.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

 

Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kimi hizmetler dışında yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Bu programı seçmeyi düşünen adayların sosyal ilişkilerinin güçlü olması ve iletişim kurmakta zorluk çekmemeleri için kendilerini yetiştirmeleri, meslek hayatında başarılı olabilmelerinin vazgeçilmez şartıdır.

Mezun öğrencilerin ayrıca 4 yarıyıllık eğitimleri sonunda Dikey Geçiş Sınavı ile Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Lisans Programlarına (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vb.) geçiş olanağı bulunmaktadır.

29 Ocak 2016, Cuma 7679 kez görüntülendi