MİSYON: Araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi etkin kullanıp, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu pratik ve teorik bilgiyle donatılmış, bilgi düzeyi ile meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, milli menfaatlerimizi her türlü menfaatin üzerinde tutarak ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve ara eleman yetiştirmektedir.

 

VİZYON: Gelişen teknolojiyi etkin kullanarak çağa uyum sağlayabilen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştiren, Üniversite/ Sanayi/ Toplum birliğini gözeterek ülke kalkınmasına katkıda bulunan bir eğitim kurumu olmaktır.

 

HEDEFLER:

1. Akran Değerlendirmesi (H.1.1.*)

2. Öğrencilerin niteliğini attırmaya yönelik eğitimlerin yapılması (H.1.2*)

3. Yayınla (wos) ilgili hedefler (H.1.3*)

4. Çalışanların niteliğini arttırmaya yönelik olarak yapılabilecek faaliyetler (H.1.4*)

 

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedeflere yönelik Riskler

 

28 January 2016, Thursday 3165 kez görüntülendi