GENEL BİLGİLER

Çocuk Gelişimi Programı, 0-18 yaşlar arasına kadar normal ve farklı gelişim özellikleri gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimler ile öz bakım becerileri) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

AMAÇ

Öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okulöncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, program uygulama ve denetleme; programın çocuğa, ailelere ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma becerisiyle donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Çocuk Gelişimi Programı’nın temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir. Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmamak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.

KARİYER GELİŞİMİ

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

Örgün Eğitim:

 • Çocuk Gelişimi
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

Açıköğretim: (5. yarıyıldan devam edebilecek programlar)

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Çocuk Gelişimi
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Sosyal Hizmet
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Sağlık Yönetimi

 

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 • Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında usta öğretici.
 • Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi,
 • Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı,
 • Çocuk bakım elemanı olarak çalışabilmektedir.

 

29 Ocak 2016, Cuma 27509 kez görüntülendi