MİSYON: Araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi etkin kullanıp, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu pratik ve teorik bilgiyle donatılmış, bilgi düzeyi ile meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, milli menfaatlerimizi her türlü menfaatin üzerinde tutarak ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve ara eleman yetiştirmektedir.

 

VİZYON: Gelişen teknolojiyi etkin kullanarak çağa uyum sağlayabilen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştiren, Üniversite/ Sanayi/ Toplum birliğini gözeterek ülke kalkınmasına katkıda bulunan bir eğitim kurumu olmaktır.

 

HEDEFLER:

2023  Yılı Hedefleri

AMAÇ 1: EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE KALİTEYİ İLERİYE TAŞIMAK

Hedef 1.1. Teorik derslerin yanında uygulamalı ders sayısını (%10) artırmak.

Hedef 1.2. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci memnuniyetini en az % 70,00’e çıkarmak

AMAÇ 2: ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME OLANAKLARINI ARTIRMAK

Hedef 2.1. Öğretim elemanı başına düşen akademik yayın sayısını (%5) yükseltmek.

Hedef 2.2. İdari ve akademik çalışan memnuniyetlerini en az % 75’ler seviyesinde tutmak.

AMAÇ 3: İÇ ve DIŞ PAYDAŞ İLİŞKİLERİ İLE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK

Hedef 3.1. Dış Paydaşların memnuniyet düzeyini %80’ler seviyesinde tutmak.

Hedef 3.2. İş yaşamının içinde olan mezunların yılda en az bir (1) kez deneyimlerini paylaşmaları için seminer düzenlemek

Hedef 3.3. Sosyal sorumluluk ve gönüllülük projesi kapsamında en az bir(1) faaliyet gerçekleştirmek

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleştirme Sonuçları

2022 Yılı Hedefleri

 

28 Ocak 2016, Perşembe 2842 kez görüntülendi