GENEL:

İşletme Yönetimi Programı ön lisans düzeyinde iki yıllık (dört yarıyıllık) öğretim hizmeti sunmaktadır. Tüm lise türlerinden mezun olan ve ÖSYM sınavına giren TYT puanına sahip adaylar kayıt gerçekleştirebilmektedir. İşletme Yönetimi Programını bitirenlere “Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması ve İşletme Yönetimi Meslek Elemanı ünvanı” verilir. Programa her yıl yaklaşık 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

 

AMAÇ:

Büyük bir hızla gelişen Türk ekonomisinde; yöneticilik, girişimcilik yeteneği ve bilgi birikimine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, işletmelerin iyi yetişmiş ara insan gücüne olan talepleri de hızla artmaktadır. İşletme Yönetimi Programı, eğitim alt yapısı güçlü, işletmecilik alanında ara insan gücü ve orta düzeyde yönetici yetiştiren bir programdır. Bu eğitimle bilgi toplumunun koşullarına uygun nitelikte bilgilerle donatılmış, işletmelerin pazar paylarını artırabilecek dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek mezunlar verilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz, son yılda yaptıkları stajla verilen teorik bilgilerin, pratikte uygulanmasını izleme ve gerçekleştirme olanağını bulmaktadırlar.

 

SUNULAN OLANAKLAR:

Öğrencilerimiz; I. ve II. yarıyıllarda; İşletme, İktisat, Hukukun Temel Kavramları gibi genel içerikli dersler almaktadırlar. III. ve IV. yarıyıllarda alınan Yönetim ve Organizasyon dersi ile öğrencilerin yöneticilik yetenekleri artırılmaya çalışırken, Girişimcilik dersi ile kendi işyerlerini açabilmelerinin gerekli şartları hakkında bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca Pazarlama, Finansman, Muhasebe, İnsan Kaynakları gibi derslerle işletmenin bütününün işleyişine ilişkin alanlarda da bilgi sahibi olmaktadırlar.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

 

Mezunlarımız ön lisans diploması almaya hak kazanarak, özel kuruluşların veya kamu kuruluşlarının yönetim, üretim, pazarlama, halkla ilişkiler gibi departmanlarında görev alabilirler.

Mezun öğrencilerin ayrıca 4 yarıyıllık eğitimleri sonunda Dikey Geçiş Sınavı ile Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Lisans Programlarına (İşletme, Uluslararası İşletme, Uluslararası Finans, Bankacılık, Sigortacılık ve Uluslararası Ticaret vb.) geçiş olanağı bulunmaktadır.

29 Ocak 2016, Cuma 4265 kez görüntülendi