GENEL BİLGİ

Şu aşamada öğrenci alımına kapalı olan Seramik, Cam ve Çinicilik Programımızın öğrenim süresi 2 yıl olup 4 yarıyıldan ibarettir. Programımız kredili sisteme entegre olarak öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi ya da diğer ortaöğrenim programları mezunları arasından YKS sınavının birinci aşaması olan TYT ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile yerleştirilmektedir. 1995 te ilk öğrencileriyle tanışan bölümün kontenjanı 40 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir Stajı tamamlaması da zorunludur.

AMAÇ

Programımızda ders müfredatları özellikle atölye çalışmalarının yoğunlaştırılmasıyla bilgi ve beceri birikimi en üst noktaya ulaşan öğrenci yetiştirme arzu ve isteğimiz devam etmektedir.

Ayrıca geleneksel seramiklerin yanında öğrencilerimize teknoloji seramikleri konusunda da detaylı bilgiler vererek öğrencilerimizin piyasanın arzuladığı bilgi birikimi yüksek nitelikli eleman vasfını korumasını hedeflemekteyiz. Bu amaç ve gaye ile okulumuzun diğer imkanları da kullanılarak bu güne kadar istenilen hedeflere ulaşılmıştır. 
SUNULAN OLANAKLAR

Programımıza ait halihazırda bir uygulama atölyemiz olmamakla birlikte gerekli çalışmalar Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki uygulama Seramik atölyelerinde yapılmaktadır. Bu atölyelerde çamur, alçı, çizim, dekor, kurutma ve sırlama atölyeleri ile çamur ve alçı tornaları ile seramik fırını ve deneme fırınları bulunmaktadır. Okulumuz koridorlarında programımız öğrencileri ve akademisyenleri tarafından üretilmiş ürünler sergilenmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Seramik programı, özellikle tuğla üretiminin ve seramik sanayinin yoğun olarak bulunduğu illere yakın olması nedeniyle, bu sektörün ihtiyaç gösterdiği ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş bir programdır. Dolayısıyla programımızdan mezun olan öğrencilerimiz staj esnasında çalıştıkları ortamlarda yetenekleri ve bilgi birikimleri ile göz doldurarak yine mezuniyetlerini takiben bu fabrikalarda çalışmaya başlamaktadırlar. Bu fabrikalar genellikle Sıhhi tesisat üretimi, yer ve duvar karosu üretimi veya çini üretimi yapan fabrikalar olarak sıralanabilir. Piyasada serbest olarak da atölye imkanları da bulunmaktadır.

DİKEY GEÇİŞLE GEÇİLEBİLECEK 4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERİ

  • Cam
  • Seramik
  • Seramik ve Cam
  • Seramik-Cam
  • Seramik ve Cam Tasarımı
29 Ocak 2016, Cuma 3177 kez görüntülendi