GENEL BİLGİ

Pazarlama Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir.

Programa her yıl yaklaşık, 70 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olabilmek için, 2.00 ortalamayı sağlamaları gerekmektedir.

Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir Stajı tamamlaması da zorunludur.

 

AMAÇ

Pazarlama Programında sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere yoğunlukla yer verilmektedir.

İş yaşamında özellikle hizmet ve perakende sektörünün ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Her sene Afyonkarahisar kamuoyuna açık olarak geniş kapsamlı güncel konulara yönelik Çalıştay düzenlenmekte ve mezuniyet öncesi öğrencilerimizin Türkiye’nin önde gelen bireyleriyle birlikte gerçekleştirdikleri analizler geniş kitlelerce paylaşılmaktadır. Bahse konu olan Çalıştay programları gelenekselleştirilmiş olup 2010 yılında “Dördüncü GençlikÇalıştayı” adıyla gerçekleştirilecektir.

 

SUNULAN OLANAKLAR

Yüksekokulumuz, Pazarlama programının ihtiyaç duyduğu tüm alt yapı gereçleriyle donatılmıştır. Öğrenciler, uygulamaya yönelik tüm aktiviteleri rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir.

Ulusal ve Uluslarrası işbirlikleri kurarak öğrencilerinin alanlarıyla bağlantılı projelerde yer almasını ve sektöreldeneyimlerini arttırmaya yönelik projeler üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Ulusal anlamda işletmelerle giriştiği birliktelikler sayesinde sektörün beklentilerine yönelik mezunlarıyla köprü vazifesini kurmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Pazarlama çağımızın en önemli disiplinlerinden biri halini almıştır. Bu bağlamda ara insan kaynaklarının önemi özellikle her sektörde kendisini hissettirmektedir.

Mezunlarımız; şirketlerin, pazarlama, satın alma, halkla ilişkiler bölümlerinde ara insan gücü olarak çalışma imkânı bulabilmektedir.

Öğrencilerimize eğitim süreçleri içinde yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte faaliyetlerde bulunan kurumların üst düzey yetkililerince iş yaşamıyla ilgili bilgilendirme toplantılarına katılım imkanı da sunulmaktadır.

Mezuniyetleri sonrasında ise istihdam edilen mezunlarımızın çalışma alanlarına yönelik tespit ve yönlendirmeler devamlılık göstermektedir.

29 Ocak 2016, Cuma 1511 kez görüntülendi