GENEL BİLGİ

Pazarlama Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile seçilmektedir. Son iki yıla göre program kontenjanı 30 öğrencidir.

Vizyon

Afyon MYO’nun vizyonu doğrultusunda Pazarlama Programı, ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunarak, gelişen teknolojiye uyumlu ve uygulama yönelimli bir şekilde yüksek kalitede verilen eğitimle çağımızın gerektirdiği bilgi, ekipman ve donanımla yenilikçi, ulusal değerlere saygılı ve ahlaki unsurlara azami dikkat eden, pazarlama alanındaki sorunlara çözüm üretebilen, kendini yaşam boyu öğrenme anlayışıyla sürekli geliştiren öğrencileri yetiştiren nitelikli bir ön lisans programı olmaktır.

 

Misyon

Pazarlama alanında mesleki yeterliliği olan, mesleki bilgi ve becerilerini Meslek ahlakı anlayışıyla toplumun ve endüstrinin gereksinimleri ile ilerlemesi doğrultusunda kullanabilen, gelişen teknolojileri takip ederek kendini yaşam boyu mesleki bağlamda geliştirmenin önemini kavramış nitelikli öğrencileri yetiştirmek, sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirerek bölge kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

AMAÇ

Pazarlama programının amacı; teorik bilgilerle birlikte uygulamaya yönelik eğitim faaliyetleriyle pazarlama mesleğinin temel becerilerine sahip olan, etkili iletişim becerileriyle birlikte bilgisayar programlarını etkin şekilde kullanabilen, pazarlama yönetimi, marka yönetimi, satış yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi pazarlama alanlarında temel bilgilere sahip olan öğrencileri yetiştirerek, iş yaşamında özellikle hizmet ve perakende sektörünün ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin pazarlama amaçlarıyla çevre ilişkilerini kavrayabilmelerini sağlamayı, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalarını ve pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli olan araçları ve bilişim teknolojilerini ekin olarak kullanabilmeleri, karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, bireysel çalışma becerisiyle birlikte takım üyesi olarak da görevler üstlenebilecek şekilde yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte tarihi, toplumsal ve mesleki değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilicine sahip ve ahlaklı, yaşam boyu öğrenme anlayışı ile sürekli kendini yenileyen bireyler olarak öğrencilerimizi yetiştirmektir.

Aşağıda Pazarlama Programının Eğitim Amaçları yer almaktadır.

No Program Eğitim Amaçları
PEA1 Pazarlama mesleğinin temel becerilerine sahip olan, etkili iletişim becerileriyle birlikte bilgisayar programlarını etkin şekilde kullanabilen mezunlarımız, özellikle perakende ve diğer sektörlerin pazarlama alanındaki ara eleman ihtiyacını karşılarlar.
PEA2 Mezunlarımız, pazarlama iletişimi, marka yönetimi, satış yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi faaliyet alanlarında hem etkin bir lider hem de uyumlu takım üyesi olarak görevler üstlenebilirler.
PEA3 Tarihi, toplumsal  ve mesleki değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilicine sahip ve ahlaklı, yaşam boyu öğrenme anlayışı ile sürekli kendini yenileyen bireyler olarak mezunlarımız, kamu ve özel sektörde başarı gösterecek biçimde çalışabilirler.

 

Program Kuruluşu ve Gelişimi

Afyon Meslek Yüksekokulu’nun en eski programlarından biri olan Pazarlama Programı, 1994 yılında kurulmuş ve öğrenci almaya başlamıştır.

Önceleri Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü kapsamında yer alan Pazarlama Programı, 2010-2011 yıllarında YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile Türk Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine uygun olarak hazırlanan İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) dayalı olarak bölümümüzün adı “Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü” olarak değişmiştir.

Pazarlama programının müfredatı da bu projeye göre hazırlanarak uygulanmıştır. Ancak zaman içerisinde Pazarlama Programı müfredatında değişiklikler olmuştur. En son 2020 öğretim yılında seçimlik ders havuzunda yeni güncelleştirmeler yapılmıştır.

 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Elemanları:

Dr.Öğr. Üyesi Tülin ÇAKIR-Bölüm Başkanı

Öğr.Grv. Türker GÖKSEL

Öğr.Grv. Cem TÜRE

 

İstihdam Olanakları

Pazarlama çağımızın en önemli disiplinlerinden biridir ve sürekli olarak kendini yenileyen bir hal almıştır. Bu bağlamda ara insan kaynaklarının önemi özellikle her sektörde kendisini hissettirmektedir. Mezunlarımız; şirketlerin, pazarlama, satın alma, halkla ilişkiler, reklam, marka yönetimi gibi bölümlerde ara insan gücü olarak çalışma imkânı bulabilmektedir.

Öğrencilerimize eğitim süreçleri içinde yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte faaliyetlerde bulunan kurumların üst düzey yetkililerince iş yaşamıyla ilgili bilgilendirme toplantılarına katılım imkânı sunulmaktadır. Mezuniyetleri sonrasında ise istihdam edilen mezunlarımızın çalışma alanlarına yönelik tespit ve yönlendirmelerinden faydalanılmakta ve okuyan öğrencilerimizle mezunlarımızı bir araya getiren programlara yer verilmektedir.

 

Kazanılan Derece:

Ön lisans derecesidir ve YÖK Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (TYYÇ)’de 5. düzeydedir.

Kabul Koşulları:

Bu program için kabul ve kayıt şartlarını Türk Yükseköğretim mevzuatına göre yapılır. Programa başlamak için öğrenciler için genel kabul koşulları için geçerlidir.

Üst Kademeye Geçiş:

İki yıl süreli bu programı bitiren öğrenciler, Öğrenci Seçme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında yeterli puanı alarak İşletme, İktisat, Endüstriyel İlişkiler, vb. bölümlere devam edebilir veya Uzaktan Eğitim Sistemi içinde Pazarlama ile ilgili alanlarda lisans tamamlama programlarına başvurabilirler.

 

Yeterlilik Koşulları:

Pazarlama öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 120 AKTS kredisini tamamlamış olması ve hiçbir dersten kalmamak koşuluyla ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması öğrencinin yeterli olduğunu göstermektedir.

 

Pazarlama Programı Öğrenme Çıktıları:

1 Pazarlama alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve kullanır.
2 Pazarlama alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 Pazarlama alana yönelik problemleri saptar, tanımlar, analiz eder ve çözer; bu amaca uygun yöntem ve teknikleri seçer ve uygular.
4 Pazarlama sistem bileşenlerini ya da sürecini analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamaya çalışır; bu doğrultuda modern pazarlama yöntemlerini uygular.
5 Pazarlama araştırmaları için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Pazarlama alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
7 Pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır ve bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilir, soru
8 Pazarlama alanında edindiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
9 Bilgiye erişebilir ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
11 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; en az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişim kuracak derecede bilir.
12 Pazarlama alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13 Pazarlama alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
14 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Pazarlama konularının ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini bilir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve takip eder.

 

Pazarlama Programında Yer Alan Dersler ve Ders İçerikleri

Derslere ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

29 Ocak 2016, Cuma 4253 kez görüntülendi